Obrzezanie

Obrzezanie czyli cyrkumcyzja (łac. circumcisio) jest to zabieg, który polega na częściowym lub całkowity usunięciu zewnętrznych elementów narządów płciowych.

Obrzezanie mężczyzn i kobiet

Circumcisio kobiet oznacza wycięcie łechtaczki, a czasami także mniejszych i większych warg sromowych.

Obrzezanie mężczyzn dotyczy usunięcia sporej części napletka, ale przypbiera też formy okaleczania, głównie w celu uniemożliwienia masturbacji. Niekiedy oprócz napletka usuwane jest także wędzidełko napletkowe (łac. frenulum).

Obrzezanie mężczyzn nie powoduje istotnych zmian w budowie organizmu ani w jego funkcjonowaniu.

Dlaczego wykonuje się obrzezanie?

Zabieg może być dokonywany z powodów religijnych, kulturowych, bądź też medycznych.

Obrzezanie ze względów religijnych

Cyrkumcyzja mające u swoich podstaw względy religijne bierze swoje źródło w przekonaniu o tym, że Abraham został obrzezany na znak swojego przymierza z Jahwe (Księga Rodzaju, rozdz. 17, w. 9-14).

W starożytnym Egipcie obrzezanie było uznawane za symbol czystości i szlachetności.

W judaizmie jest to nakaz religijny i każde dziecko płci męskiej musi być obrzezane w kilka dni po narodzeniu (rytuał brit mila).

Zabieg ten praktykuje się również w islamie, jednak w tym przypadku nie jest on nakazem, ale zaleceniem. Współcześnie ze względów religijnych obrzezanie dotyczy ludów Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Południowo-Wschodniej, a także niektórych plemion z Ameryki Południowej.

Obrzezanie ze względów kulturowych

W Korei Południowej, w rejonie Pacyfiku, w niektórych krajach Afryki i na Filipinach obrzezania dokonuje się ze względów kulturowych. Obrzezanie jest tutaj traktowane jako zabieg korzystny z powodów estetycznych oraz higienicznych.

Obrzezanie z powodu wskazań medycznych

Obrzezanie wykonuje się również z powodu wskazań medycznych. Główną przyczyną zabiegu jest stulejka, czyli sklejenie napletka z żołędzią, uniemożliwiające jego odciągnięcie.

Obrzezania dokonuje się także z powodu zbyt długiego, luźnego napletka oraz krótkiego wędzidełka napletkowego.

Zabieg obrzezania we współczesnym świecie wywołuje wiele kontrowersji. Amerykańska Organizacja Zdrowia stanowczo opowiada się za zakazaniem obrzezania wykonywanego z innych powodów, niż zalecenia medyczne, ponieważ w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonej operacji istnieje możliwość wystąpienia groźnych powikłań (krwawienie, przecięcie ściegu, rozerwanie rany).

Istnieją nawet organizacje, które zajmują się walką z obrzezaniem religijnym i kulturowym – są to m.in. National Organization of Circumcision Information Resource Center oraz  Stop Infant Circumcision Society.

Lekarze przekonują, że jeśli pacjent jest zdrowy, to nie wymaga hospitalizacji po wykonanym zabiegu. Czas zabiegu to około 45 do 75 minut. Rany zszywane są szwami rozpuszczalnymi. Goją się one przez 2-4 tygodnie, podczas których należy powstrzymywać się od współżycia seksualnego i przemywać ranę preparatami przepisanymi przez lekarza.

Rodzaje obrzezania High and Loose, High and Tight, Low and Loose, Low and Tight

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *