Obrzezanie mężczyzn

Obrzezanie w przypadku mężczyzn dotyczy usunięcia części lub całości napletka. Czasami wycina się również wędzidełko napletkowe. Powody, dla których dokonuje się obrzezania mężczyzn, są różne. Źródła historyczne (m.in. zapiski Herodota) podają, że zwyczaj obrzezania wywodzi się ze starożytnego Egiptu, gdzie był oznaką szlachetności i czystości.  Dla wyznawców judaizmu jest to religijny wymóg, upamiętniający akt przymierza, jakie Abraham zawarł z Jahwe właśnie przez obrzezanie. Chłopcy są obrzezani jako noworodki, ósmego dnia po narodzeniu w czasie rytuału brit mila, podczas którego dziecko włączane jest symbolicznie do żydowskiej społeczności. Obrzezanie jest wykonywane również w krajach islamskich, niemniej jednak w Koranie nie ma wyraźnego nakazu usuwania napletka. Islamiści dokonują obrzezania chłopców zazwyczaj w 14 roku życia. Czasami młodych chłopców obrzezywano z powodów obyczajowych – po to, aby uniemożliwić i masturbację.

Istnieje również szereg wskazań medycznych, w przypadku których obrzezanie stanowi formę leczenia pewnych schorzeń. Część lub całość napletka wycina się pacjentom cierpiącym na stulejkę lub posiadający zbyt krótkie wędzidełko napletkowe. Niekiedy dochodzi do zlepienia napletka z żołędzią za pomocą zalegającego pod napletkiem nadmiaru mastki. Natomiast w przypadku zbyt luźnego napletka obrzezanie nie jest wymogiem, ale często wykonuje się je wtedy ze względów estetycznych.

W starożytności wycinano jedynie końcówkę napletka, w czasach współczesnych często wycina się go w całości lub w znacznej części. Stosuje się cztery podstawowe techniki obrzezania: High and Tight, High and Loose, Low and Tight oraz Low and Loose. Metody te różnią się od siebie miejsce lokalizacji blizny (blisko lub daleko od żołędzi) oraz ilością usuniętej skóry napletka (ciasno lub luźno).

W coraz większym stopniu obrzezanie jest wykonywane przez specjalistów – nawet w przypadku obrzezania rytualnego: mohel, czyli osoba usuwająca napletek w żydowskim rytuale brit mila, coraz częściej ma wykształcenie medyczne. Obrzezanie z powodów medycznych nie wymaga specjalnego przygotowania ani hospitalizacji. Z reguły nie zaburza ono funkcjonowania męskiego organizmu. Podczas zabiegu pacjent znajduje się pod wpływem znieczulenia.

Po operacji następuje okres rekonwalescencji, jednak jest on stosunkowo krótki i nieskomplikowany. Rana po zabiegu goi się przez około 3-4tygodnie, jednak blizna pozostaje na dłużej – należy ją usuwać stopniowo przez kilka miesięcy, za pomocą odpowiedniego masażu, rozciągania i stosowania właściwych preparatów. W czasie gojenia rany należy powstrzymać się od współżycia.

Wiele organizacji prozdrowotnych (np. Amerykańska Organizacja Zdrowia) opowiada się za możliwością obrzezania ze wskazań medycznych, jednak sprzeciwia się wycinaniu napletka z innych względów (religijnych, rytualnych czy obyczajowych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *